Skip to main content
Kennemer Praktijkschool heet voortaan: Forta. Sterk in Praktijk Klik hier voor meer informatie

Meepraten

Jouw mening is belangrijk!

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders invloed hebben op hoe onze school werkt. Daarom horen we graag jullie mening. Dit kan bijvoorbeeld via de Medezeggenschapsraad en de Leerlingenraad.

Medezeggenschapsraad Forta

De Medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van alle leerlingen, ouders en medewerkers van Forta. De raad bespreekt met de directie allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld: het schoolplan, de schoolgids, besteding financiële middelen en het veiligheidsbeleid. Voor een aantal besluiten heeft de directie advies of instemming nodig van de MR. De raad vergadert ongeveer eens in de twee maanden, de vergaderdata staan in de jaaragenda op deze website.

Deze vergaderingen zijn in principe openbaar en kun je bijwonen. Daarnaast kan elke ouder of leerling vragen stellen via j.groenendaal@hetforta.nlof l.martens@hetforta.nl.

Alle rechten staan in het medezeggenschapsreglement. Dit reglement kun je inzien bij de administratie.

Willen jij of je ouder(s) meepraten in de MR? Geef dit dan aan bij je mentor.

Samenstelling MR

De MR bestaat uit twee personeelsleden, twee leerlingen en een ouder.

Personeelsgeleding

  • J. Groenendaal (voorzitter)
  • L. Martens

Leerlinggeleding

Namens de leerlingen van de school vormen Arda, Anela, Romaissa, Rocy, Annlee, Mahmoud, Joost en Jevayno de leerlingenraad.

Oudergeleding

  • Mevr. S. Koomen
  • Mevr. M. van Rijn
  • Mevr. J. de Ruyter

Extra inbreng ouders

De inbreng van ouders waarderen wij zeer. Een aantal keer per jaar gaan we daarom in gesprek over actuele thema’s. Een vast thema is de jaarlijkse ProZo-enquête (PraktijkOnderwijs ZelfOnderzoek). Met deze enquête meten we de tevredenheid van ouders en leerlingen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Forta maakt onderdeel uit van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Ook op dit niveau is er overleg met ouders, leerlingen en medewerkers in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Wil je meer weten over deze raad of heb je vragen over de medezeggenschap, neem dan contact op met de secretaris van de MR. Of ga naar deze informatiepagina.

Leerlingenraad Forta

Ook leerlingen kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen op onze school. Hiermee lever je een waardevolle bijdrage en leer je verantwoordelijkheid te dragen. Zo functioneert de school als een democratische leef-, leer- en werkgemeenschap die we met elkaar zijn.

Wat speelt er? Check it out

Geen categorie
18 januari 2024

Wegwerkzaamheden

Vanaf 15 januari is de Jan van Kuikweg ter hoogte van Forta afgesloten wegens werkzaamheden. Voetgangers en fietsers kunnen Forta…
Geen categorie
18 januari 2024

Themaweek Werkend Leren

Tijdens de themaweek Werken Leren staan belangrijke thema's en vragen centraal die gaan over uitstroom, wonen, werken, vervolgopleiding en "wat…
Geen categorie
21 december 2023

Glitter & Glamour party

Woensdag 20 december was het weer feest op Forta. leerlingen hebben genoten van de muziek, alcohol vrije cocktails, broodjes, hapjes…
Geen categorie
15 december 2023

Tata Steel en KUUK helpen bij Groen

Medewerkers van Tata Steel en KUUK hebben samen met docenten en leerlingen van Forta nieuwe bomen gepland op Forta. Naast…
Toon meer