Skip to main content
Kennemer Praktijkschool heet voortaan: Forta. Sterk in Praktijk Klik hier voor meer informatie

Meepraten

Jouw mening is belangrijk!

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders invloed hebben op hoe onze school werkt. Daarom horen we graag jullie mening. Dit kan bijvoorbeeld via de Medezeggenschapsraad en de Leerlingenraad.

Medezeggenschapsraad Forta

De Medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van alle leerlingen, ouders en medewerkers van Forta. De raad bespreekt met de directie allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld: het schoolplan, de schoolgids, besteding financiële middelen en het veiligheidsbeleid. Voor een aantal besluiten heeft de directie advies of instemming nodig van de MR. De raad vergadert ongeveer eens in de twee maanden, de vergaderdata staan in de jaaragenda op deze website.

Deze vergaderingen zijn in principe openbaar en kun je bijwonen. Daarnaast kan elke ouder of leerling vragen stellen via j.groenendaal@hetforta.nlof l.martens@hetforta.nl.

Alle rechten staan in het medezeggenschapsreglement. Dit reglement kun je inzien bij de administratie.

Willen jij of je ouder(s) meepraten in de MR? Geef dit dan aan bij je mentor.

Samenstelling MR

De MR bestaat uit twee personeelsleden, twee leerlingen en een ouder.

Personeelsgeleding

  • J. Groenendaal (voorzitter)
  • L. Martens

Leerlinggeleding

Namens de leerlingen van de school vormen Arda, Anela, Romaissa, Rocy, Annlee, Mahmoud, Joost en Jevayno de leerlingenraad.

Oudergeleding

  • Mevr. S. Koomen
  • Mevr. M. van Rijn
  • Mevr. J. de Ruyter

Extra inbreng ouders

De inbreng van ouders waarderen wij zeer. Een aantal keer per jaar gaan we daarom in gesprek over actuele thema’s. Een vast thema is de jaarlijkse ProZo-enquête (PraktijkOnderwijs ZelfOnderzoek). Met deze enquête meten we de tevredenheid van ouders en leerlingen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Forta maakt onderdeel uit van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Ook op dit niveau is er overleg met ouders, leerlingen en medewerkers in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Wil je meer weten over deze raad of heb je vragen over de medezeggenschap, neem dan contact op met de secretaris van de MR. Of ga naar deze informatiepagina.

Leerlingenraad Forta

Ook leerlingen kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen op onze school. Hiermee lever je een waardevolle bijdrage en leer je verantwoordelijkheid te dragen. Zo functioneert de school als een democratische leef-, leer- en werkgemeenschap die we met elkaar zijn.

Wat speelt er? Check it out

Geen categorie
7 oktober 2022

ESF subsidie 2022-2023

Forta krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal…
Geen categorie
26 september 2022

Studiedag

Dinsdag 27 september heeft het hele team van Forta een studiedag. Ook wij blijven leren en ontwikkelen. Wij kunnen deze…
Geen categorie
20 september 2022

Onderwijs aan asielzoekers

Als praktijkschool is Forta een onderdeel van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Wij vinden het daarom belangrijk informatie van…
Geen categorie
24 augustus 2022

Start schooljaar 2022-2023

Dinsdag 30 augustus starten we het nieuwe schooljaar met de introductieweek. 1e en 2e klassen starten om 08:30 uur en…
Toon meer