Skip to main content
Kennemer Praktijkschool heet voortaan: Forta. Sterk in Praktijk Klik hier voor meer informatie

Wat is praktijkonderwijs?

Leren door te doen

Praktijkonderwijs is een belangrijk onderdeel in het regulier voortgezet onderwijs. In totaal leiden 175 scholen in heel Nederland samen ongeveer 29.000 leerlingen toe naar een passende plek in de maatschappij. Een plek die aansluit bij jouw mogelijkheden en kwaliteiten.

Wat is ons doel?

Ons doel is dat je leuk werk krijgt of een goede vervolgopleiding. Net als andere leerlingen ben jij uniek in wat je kunt, dus onderwijs op maat is voor jou heel belangrijk. Je volgt daarom een eigen leerroute, die aansluit bij wat je kan én natuurlijk graag wil. Je leert vooral door te doen, in praktische vakken en stages.

Wij richten ons op thema’s die voor jou belangrijk zijn, zoals wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd. Je leert binnen deze thema’s zo goed en zo zelfstandig mogelijk te functioneren op school en daarbuiten.

Na het praktijkonderwijs kun je direct doorstromen naar werk of naar het mbo voor een vervolgopleiding. Als je bent uitgestroomd, volgen we je nog twee jaar.

Voor wie is praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren op de traditionele manier, dus met boeken en online. Je leert vooral door te doen en daar ben je goed in.

Op de basisschool krijg je in groep 8 een advies voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen met het advies praktijkonderwijs vinden taal en rekenen vaak moeilijker en hebben hiervoor meer tijd en ondersteuning nodig.

Voor toelating tot het praktijkonderwijs is een zogenaamde Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (TLV Pro) nodig. Het samenwerkingsverband passend onderwijs geeft deze verklaring.

Kenmerken van praktijkonderwijs

Elke leerling krijgt een individueel ontwikkelingsplan. Dit is een persoonlijk plan met de leerdoelen, de gewenste begeleiding en ondersteuning en het uitstroomperspectief. Zo ontstaat een concrete leerroute op maat.

Daarnaast is kenmerkend:

  • Kleine klassen en intensieve persoonlijke begeleiding.
  • Uitdagend onderwijs gericht op leren in de praktijk.
  • Ontdekkend leren in de onderbouw (wat vind ik leuk, welke sector past bij mij) en werkend leren in de bovenbouw.
  • Leren door te doen met veel verschillende praktijkvakken.
  • Leerlingen ontwikkelen vooral ook via stages.
  • Begeleiding naar zelfstandigheid op allerlei vlakken.
  • De mogelijkheid om branchecertificaten en diploma’s te behalen.
  • Actief werken aan het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt.
  • Samenwerking met mbo, zodat een leerling een entree-diploma (mbo niveau 1) kan behalen.