Skip to main content
Kennemer Praktijkschool heet voortaan: Forta. Sterk in Praktijk Klik hier voor meer informatie

De gemeente Haarlem heeft subsidie aangevraagd voor de arbeidstoeleiding van leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs in de regio Zuid-Kennemerland.
Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds. Deze subsidie wordt bij ons op school ingezet om de stap van school naar arbeid of
vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen. Wij zetten het geld in voor aanvullende financiering van (externe) branchegerichte cursussen en extra begeleiding bij praktijklessen.

Terug naar overzicht