Skip to main content
Kennemer Praktijkschool heet voortaan: Forta. Sterk in Praktijk Klik hier voor meer informatie

Regels

Dit spreken we met elkaar af

Onze 5 kernregels op een rij:

  • Wij zorgen dat een medeleerling zich veilig en prettig voelt in en om de school.
  • Wij leren en werken samen met anderen.
  • Wij houden er rekening mee dat we niet hetzelfde zijn als een medeleerling.
  • Wij hebben zorg voor onze medeleerling en blijven van zijn of haar spullen af.
  • Wij lossen onze problemen op met praten.

En verder…

Kluisjes

Iedere leerling heeft een eigen kluisje. Deze gebruik je voor je tas, jas, sportkleding en waardevolle spullen. Als je iets kwijtraakt, ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Echt mooie spullen kun je dus beter niet meenemen naar school.

Medewerkers van de school hebben het recht om je kluisje te (laten) openen i.v.m. de hygiene en veiligheidsaspecten op school.

Gezonde school

Wij hebben een Gezonde Schoolkantine. Dit betekent dat je bij ons lekker én gezond kunt eten. Zo blijf je superfit! Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

Energiedrankjes zijn slecht voor je concentratie en gezondheid. Deze drankjes zijn daarom verboden op school en op het schoolplein. We hebben een automaat waar je je flesje altijd kunt bijvullen met gratis gekoeld water.

Roken

Zoals je weet, is roken heel ongezond. Op school is het voor alle leerlingen verboden om te roken.

Onder deze regel valt ook het verbod op gebruik van snus en e-smokers.

Voorbeeld brief roken

Alcohol & Drugs

Het gebruik van alcohol en drugs is slecht voor je concentratie en leren. Het is daarom verboden op school. Doe je het wel, dan melden we dit bij de politie.

Schooltijd en -plein

Tijdens schooltijd blijf je op het schoolplein. Alleen met toestemming van je docent mag je het schoolplein verlaten, bijvoorbeeld voor een lesopdracht.

Ziekmelding

Ben je ziek, dan melden je ouders/verzorgers dit telefonisch tussen 8.00-8.30 uur bij de administratie (0251-226601). Dit doen ze voor iedere dag dat je ziek bent. Loop je stage? Vergeet dan niet om je ook af te melden bij de werkgever.

Afspraken en regels over verzuim en ziekmelden

Te laat komen

Als je te laat komt, meld je je altijd eerst bij de conciërge. De volgende dag meld je je hier opnieuw om 08.00 uur. Bij twee keer te laat geven we dit door aan je mentor. Bij drie keer te laat informeren we je ouders. En bij tien keer te laat schakelen we de leerplichtambtenaar in.

Afspraken en regels over verzuim en ziekmelden

Gebruik leerlinggegevens

Om jou zo goed mogelijk te begeleiden op school hebben wij gegevens nodig. Dit zijn algemene gegevens, zoals je naam, adres, cijfers en afwezigheid. En eventueel gegevens over je gezondheid en waar je extra hulp bij nodig hebt. Wij gaan heel zorgvuldig om met deze gegevens en vragen voor het gebruik altijd toestemming aan je ouders of aan jou als je 16 jaar of ouder bent.

Gebruik beeldmateriaal

Foto’s en filmpjes zijn bijzondere persoonsgegevens. Daarom gaan we hier extra zorgvuldig mee om. Voor gebruik vragen wij vooraf toestemming aan je ouders of aan jou als je 16 jaar of ouder bent. Dit doen we per gebruik en we vragen het ieder jaar opnieuw. Je kunt je toestemming altijd intrekken. Als je zelf foto’s of filmpjes maakt of deelt, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je klasgenootjes. Vraag dus altijd eerst om toestemming. Kijk voor meer info op: www.svok.nl/privacy.

Digitale gedragscode

We hebben een speciale gedragscode die jou helpt om te gaan met online communicatiemiddelen, zoals een laptop, iPad of mobiel. De gedragscode kun je op school inzien en uiteraard is er ook een online versie voor onze school. Bekijk hier de speciale poster voor leerlingen Veilig omgaan met mijn online wereld.

De gedragscode Social Media is er voor alle leerlingen, ouders en medewerkers van de school.

We houden ons op school en online aan de gemaakte afspraken.

Veilig naar school

Een veilige leer- en werkomgeving vinden wij ontzettend belangrijk. Fysiek en verbaal geweld is absoluut verboden. Zo zorgen we er met elkaar voor dat iedereen zich prettig en veilig voelt in en om school.

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan al jouw rechten en plichten op een rij. Hierin besteden we ook aandacht aan de huisregels en afspraken. Het statuut krijg je aan het begin van het schooljaar. Er is ook een online versie.