Skip to main content
Kennemer Praktijkschool heet voortaan: Forta. Sterk in Praktijk Klik hier voor meer informatie

Onderwijsresultaten

Aandacht voor onderwijskwaliteit

Kwaliteit van onderwijs staat voor ons voorop. Dit doen we door goede kwaliteitszorg, het jaarlijks bevragen van leerlingen, ouders en medewerkers, en natuurlijk door goede scholing. Zo blijven we aansluiten bij de leerbehoefte van onze leerling.

Wat gaat goed en wat kan beter?

De kwaliteit stellen wij vast aan de hand van de behaalde resultaten. Het inspectierapport is daarbij een betrouwbare graadmeter. Binnen het Praktijkonderwijs volgen wij leerlingen sowieso nog twee jaar nadat zij de school verlaten hebben met behulp van een Landelijke Uitstroommonitor Praktijkonderwijs. Dit geeft een mooi beeld waar leerlingen terechtkomen, bijvoorbeeld in werk of een vervolgopleiding.

Alle resultaten van onze school zijn te vinden in Scholen op de Kaart.