Skip to main content
Kennemer Praktijkschool heet voortaan: Forta. Sterk in Praktijk Klik hier voor meer informatie

Financiën & Verzekeringen

Financiële bijdrage &
goed verzekerd zijn

Als school hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van ons onderwijs, maar ook aan de sfeer binnen onze school.

We organiseren veel activiteiten zoals excursies, schoolfeesten, sportdagen, sportoriëntatie, de successendagen en klassenuitjes. Deze activiteiten zijn een onderdeel van ons onderwijsprogramma en worden betaald door school.

Financiële bijdrage

Forta vraagt géén vrijwillige financiële bijdrage voor activiteiten op school.

Wel vragen wij om een vrijwillige bijdrage voor de activiteitenweek of het Summer camp van leerjaar 1 en 2.

U ontvangt hierover een brief met meer informatie.

Gedeeltelijk of het niet willen betalen van de activiteitenweek of Summer camp zal niet leiden tot uitsluiting van deelname.

De betaling van de activiteitenweek of schoolkamp verloopt via het digitale betaalsysteem Schoolloket.

Regeling tegemoetkoming schoolkosten

Sommige gemeentes hebben een speciale vergoeding voor schoolkosten. Deze bijdrage vergoedt indirecte schoolkosten voor bijvoorbeeld een schoolkamp, schooltas, fiets en leermiddelen. U kunt bij de sociale dienst van uw gemeente navragen of er een dergelijke vergoedings- of kortingsregeling is. Als dat zo is, kunt u de regeling daar ook aanvragen. Zie ook: www.nibud.nl.

Ongevallen- en reisverzekering

Alle bij de school ingeschreven leerlingen zijn verzekerd tegen schade t.g.v. lichamelijk letsel als gevolg van een ongeval, die hen overkomt tijdens de schooluren, de stage of evenementen in schoolverband, alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt.

De school heeft een collectieve reisverzekering afgesloten voor alle leerlingen die deelnemen aan excursies en werkweken van school. Bij werkweken naar het buitenland adviseren wij een extra verzekering af te sluiten, want een gewone ziektekostenverzekering dekt veelal in het buitenland de kosten niet.

Het schoolbestuur is niet aansprakelijk voor ongevallen die de leerlingen tijdens hun verblijf op school of tijdens reizen, excursies e.d. overkomen, wanneer de leerlingen zich onverantwoordelijk gedragen, tegen instructies ingaan of hier niet naar luisteren. U bent dan als ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de gevolgen.

Let op: de plicht voor een goede verzekering ligt altijd bij de ouders/verzorgers van de leerlingen. Met nadruk willen wij u er dan ook op wijzen dat een eigen WA-verzekering voor uw zoon of dochter noodzakelijk blijft!

Wettelijke aansprakelijkheid

Het schoolbestuur is niet aansprakelijk voor diefstal van of beschadiging aan rijwielen of bromfietsen. Het plaatsen van rijwielen of bromfietsen in de stalling van onze school geschiedt op eigen risico, ondanks de aanwezigheid van preventieve bewaking door videocamera’s.

Het schoolbestuur is ook niet aansprakelijk voor vermissing van of beschadiging aan eigendommen van de leerlingen. Elke leerling heeft de beschikking over een kluisje om zijn/haar eigendommen in te bewaren. Voor schade, door leerlingen toegebracht aan gebouwen of eigendommen van de school, zijn de ouders/verzorgers aansprakelijk.